Presentation

Vi har alla ett grundläggande behov av att kunna uttrycka oss och dela med oss av våra upplevelser.

Trots att vi vet att språket är en av våra mest komplexa hjärnfunktioner vet vi inte hur det går till när vi med hörseln upplever talad kommunikation. Jag och min forskargrupp utforskar hur språk- och talljud processas i hjärnan med hjälp av elektrofysiologiska metoder.

Prosodi

Dels undersöker vi hur hur kommunikationsljud analyseras i hjärnstammen. Våra resultat visar att det finns specifika hörselnervceller som selektivt tar emot och förstärker den segmentella och suprasegmentella informationen som ger upphov till talets rytm och melodi – också kallad prosodi.

I andra studier undersöker vi hur olika typer av prosodi inverkar på hjärnans totala respons med elektroencefalografi. Prosodi är meningsbärande och förmedlar språklig betydelse men kan också ge oss information om talarens humör utan att ha någon lexikal betydelse. 

Kartläggning

Genom att kartlägga hur prosodins olika byggstenar ger upphov till specifika mönster i hjärnaktivitet, samt mekanismer på nervcellsnivå, kan vi lära oss hur det går till när vi uppfattar språk och tal. Sådan grundkunskap är viktig för att förstå hjärnans språkfunktion samt hur språkinlärning går till. Kunskap om dessa normalfunktioner är nödvändig för att vi ska kunna förstå neurologiskt betingade språk- och talstörningar.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Urval

Gómez-Álvarez M, Gourévitch B, Felix RA, Nyberg T, Hernández-Montiel HL and Magnusson AK (2018) Temporal information in tones, broadband noise and natural vocalizations is conveyed by differential spiking responses in the superior paraolivary nucleus.
European Journal of Neuroscience.
 

Felix RA II, Gourévitch B, Gómez-Álvarez M, Leijon S, Saldaña E, Magnusson AK (2017) Octopus cells in the posteroventral cochlear nucleus provide the main excitatory input to the superior paraolivary nucleus.
Frontiers In Neural Circuits.
   

Felix RA, Fridberger A, Leijon S, Berrebi AS, Magnusson AK (2011) Sound rhythms are encoded by post-inhibitory rebound spiking in the superior paraolivary nucleus.
The Journal of Neuroscience.
 

Organisation Visa/dölj innehåll