I min forskning intresserar jag mig för samhälleliga och deltagarnära perspektiv på folkbildning. Vad innebär deltagande i folkbildning ur ett samhälleligt perspektiv? Vilka är verksamhetsvillkoren för folkbildande praktiker i samtiden? Min anställning som postdoktor är knuten till projektet Partiskolningens didaktik. 

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll