Presentation

Jag är beteendevetare med ett stort intresse för lärande och pedagogisk utveckling. 

För närvarande leder och fördelar arbetet jag på Clinicum samt ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Jag genomför stora inköp och förhandlar avtal av olika slag.  I mitt uppdrag ingår också att sammanställa och presentera Clinicums verksamhet och följa upp de ekonomiska besluten.
 
Jag har  arbetat inom Medicinska fakulteten sedan starten 1986 i olika positioner – bland annat med internationalisering och med EDIT-projektet.  

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2010

2006

2004

CV och nätverk
Visa/dölj innehåll

CV

 • Engelska AB (Uppsala Universitet)
 • Beteendevetenskaplig linje, Invandrarkunskap, Interkulturell kommunikation, Berättelser och berättande, LUK, PBL-in troduktion, Linköpings Universitet
 • Management of International Education, Cross-Cultural Training, (Maastricht University)
 • Multi-mediaproduktion och upphovsrätt (Nätuniversitetet)
 • Simulated and standardized patients (Maastricht University)
 • 1980 Allmän studievägledare och kontaktperson för handikappade studenter
 • 1986 Studievägledare för läkarprogrammet
 • 1992 Internationaliseringskoordinator för Medfak
 • 1999 Projektkoordinator för EDIT och andra
  e-lärande projekt
 • 2009 Enhetschef Clinicum
 

Nätverk

 • Medlem i svensk förening för klinisk färdighetsträning och simulering (KlinSim) och i dess chefsnätverk (LeO)
 • Medlem i det nationella PBL-nätverket

Verksamheter
Visa/dölj innehåll