I min roll som terminssekreterare sköter jag all administration gällande termin 5 på Läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter 

  • Generell administration som rör terminen
  • Kontakt med studenter och föreläsare
  • Administrativt stöd till terminsansvarig
  • Schemaläggning
  • Tentamensadministration
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Rapportering i Retendo
  • Administrera terminens hemsida
  • Administrera kursrummet på LISAM

Organisation Visa/dölj innehåll