Verksamhetsstöd vid Tema

Mitt uppdrag som administrativ chef vid Tema är att tillsammans med mina medarbetare skapa bästa möjliga administrativa förutsättningar för Temas kärnverksamhet.

I min huvuduppgift som administrativ chef ingår också ett aktivt ledningsstöd där jag bl.a ingår i institutionens ledningsgrupp. En förutsättning i det administrativa utvecklingsarbetet är samverkan med universitetets centrala administration och samarbete i det administrativa chefsnätverket vid LiU.  Som personalansvarig avdelningschef är min viktigaste uppgift att skapa förutsättningar för en god arbetsplats som kännetecknas av tillit, trygghet och engagemang.

En arbetsplats där alla vill och vågar ta ansvar.

Relaterade medarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll