Fotografi av Ann-Kari Sundberg

Ann-Kari Sundberg

Prodekan, Universitetslektor

Jag intresserar mig helt generellt för alla former av lärande och undervisning i språk. Ett speciellt intresse ligger i utbildningen av lärare i språk. Hur kan blivande lärare genom sin utbildning förberedas på ett så bra sätt som möjligt för ett framtida mycket viktigt och komplext uppdrag? 

I mitt avhandlingsarbete koncentrerade jag mig på hur lärare i franska på gymnasienivå hanterar det som är språkligt och kulturellt främmande i klassrumsinteraktionen. Efter avhandlingen har jag dels fokuserat på språkklassrummet utifrån ett interaktionistiskt perspektiv och analyserat olika typer av muntlig interaktion och deras potential för lärande. Ytterligare ett intresse har varit att studera valet av att läsa franska utifrån ett genusperspektiv vilket genererat en artikel. Tillsammans med kollegor i andra språk vid LiU har jag även studerat studenters uppfattningar om vad som utgör en bra kurs i språk och hur man kan ta till vara studentperspektivet när man designar en kurs inom högre utbildning, vilket resulterat i en publikation. I ett pågående projekt studerar jag tillsammans med en kollega hur studenter inom högre utbildning ”talar om kultur” i syfte att bidra till kulturdimensionen i språkkurser på grundnivå vid LiU.

Publikationer

2013

Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg (Redaktörskap) (2013) Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping 11-12 maj 2012
Eva Larsson Ringqvist, Ann-Kari Sundberg (2013) Activités communicatives orales en classe de FLE: caractéristiques interactionnelles et potentiel d'acquisitiion Synergies Pays Scandinaves, Vol. 8, s. 35-54

2012

Per Simfors, Ann-Kari Sundberg, Laura Álvarez López (2012) Studentcentrerad och forskningsbaserad kursutveckling - en mojlighet? UTBILDNING – UNDERVISNING – UTMANING – UTVECKLING: En rapport fran LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, s. 43-57

2011

Eva Larsson Ringqvist, Ann-Kari Sundberg (2011) "Une si belle langue", mais est-ce suffisant? Points de vue d'étudiants et d'étudiantes de français à l'université en Suède Synergies Pays Scandinaves, Vol. 6, s. 71-87

2009

Ann-Kari Sundberg (2009) Att hantera det främmande är inte alltid så lätt Språkdidaktiska perspektiv: om undervisning och lärande i främmande språk, s. 111-126

Nyheter

CV

CV

  • Filosofie doktor i franska med didaktisk inriktning, Växjö universitet 2009
  • Ämneslärarexamen i franska, engelska och historia, Linköpings universitet 1985

 

 

Uppdrag

  • Prefekt vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

 

 

 

Publikationer

2013

Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg (Redaktörskap) (2013) Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping 11-12 maj 2012
Eva Larsson Ringqvist, Ann-Kari Sundberg (2013) Activités communicatives orales en classe de FLE: caractéristiques interactionnelles et potentiel d'acquisitiion Synergies Pays Scandinaves, Vol. 8, s. 35-54

2012

Per Simfors, Ann-Kari Sundberg, Laura Álvarez López (2012) Studentcentrerad och forskningsbaserad kursutveckling - en mojlighet? UTBILDNING – UNDERVISNING – UTMANING – UTVECKLING: En rapport fran LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, s. 43-57