Lokalboknings-, tentamens- och schemaenheten

Mitt uppdrag som enhetschef innebär att skapa förutsättningar för att ge bra stöd och service till kärnverksamheten inom området lokal- och teknikstöd i LiU-gemensamma lokaler.

Med LiU-gemensamma lokaler avses ytor såsom hörsalar, läsplatser och studentkök. Även schemasamordning och lokalbokning samt tentamensadministration inklusive högskoleprovet ingår i mitt uppdrag.

Organisation Visa/dölj innehåll