Lokalboknings-, tentamens- och schemaenheten

Mitt uppdrag som koordinator innebär främst arbete med projekt och projektledning inom enheten.

Organisation