Mitt uppdrag som enheteschef innebär att skapa förutsättningar för att ge bra stöd och service till kärnverksamheten inom området lokal- och teknikstöd i LiU-gemensamma lokaler och ytor såsom hörsalar, läsplatser och studentkök. Även schemasamordning och lokalbokning samt tentamensadministration inklusive högskoleprovet ingår i uppdraget.