Min doktorsavhandling behandlade den feministiska författaren Angela Carter. En reviderad version av avhandlingen, med titeln Angela Carter and Surrealism: ’A Feminist Libertarian Aesthetic’, publicerades 2016 av förlaget Routledge.

Mitt nya forskningsprojekt undersöker kopplingarna mellan surrealismen och écriture féminine i litteratur av den feministiska teoretikern och författaren Xavière Gauthier och de surrealistiska konstnärerna och författarna Leonor Fini och Leonora Carrington. Jag arbetar också med att redigera en samlingsvolym med essäer men titeln Surrealist Women’s Writing: A Critical Exploration, vilken kommer att ges ut av Manchester University Press under 2019. Jag är också intresserad av framställningar av kvinnlig sexualitet och kvinnligt begär, och håller på att färdigställa en monografi med titeln Paradoxical Pleasures: Female Submission in Popular and Erotic Fiction (kontrakt skrivet med I.B. Tauris).

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Relaterat
Visa/dölj innehåll