Om mig

Jag är universitetslektor i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur.

Min doktorsavhandling (2012) behandlade den feministiska författaren Angela Carter. En reviderad version av avhandlingen, med titeln Angela Carter and Surrealism: ’A Feminist Libertarian Aesthetic’, publicerades 2016 av förlaget Routledge.

Mitt nuvarande forskningsprojekt (finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022) behandlar kopplingar mellan surrealistisk konst och skrivande under 1970-talet och framväxandet av poststrukturalistisk feministisk teori.

Jag är redaktör för de två samlingsvolymerna Surrealist Women’s Writing: A Critical Exploration, som ges ut av Manchester University Press under 2020, samt A History of the Surrealist Novel (ges ut av Cambridge University Press 2022).

Jag är också intresserad av framställningar av kvinnlig sexualitet och kvinnligt begär, och håller på att färdigställa en monografi med titeln Paradoxical Pleasures: Female Submission and Popular Culture (kontrakt skrivet med Bloomsbury).


Publikationer

Monografier

Angela Carter and Surrealism: ‘A Feminist Libertarian Aesthetic’. 2016. London and New York: Routledge. Recenserad i The Year’s Work in English Studies (2019), Contemporary Women’s Writing (2018), Gothic Studies (2018), Irish Gothic Journal (2018) och ASAP/Journal (2017).

Paradoxical Pleasures: Female Submission and Popular Culture. London: Bloomsbury; kommande.

Redaktörsarbete

Surrealist Women’s Writing: A Critical Exploration. Manchester: Manchester University Press; kommande.

A History of the Surrealist Novel. Cambridge: Cambridge University Press; kommande.

Referee-granskade artiklar och bokkapitel

Identity Convulsed: Leonora Carrington’s The House of Fear and The Oval Lady”. Surrealist Women’s Writing: A Critical Exploration, red. Anna Watz. Manchester: Manchester University Press; kommande.

”Introduction”. Surrealist Women’s Writing: A Critical Exploration, red. Anna Watz. Manchester: Manchester University Press; kommande.

Surrealism and écriture feminine”. Cambridge Critical Concepts: Surrealism, red. Natalya Lusty. Cambridge: Cambridge University Press; kommande.

Leonora Carrington’s Poetics of Listening”. Modernist Intimacies, red. Elsa Högberg. Edinburgh: Edinburgh University Press; kommande.

”’Scattered and Recomposed’: Poststructuralist Play in The Passion of New Eve”. Ludics and Laughter as Feminist Aesthetic: Angela Carter at Play, red. Sarah Gamble, Jennifer Gustar, och Caleb Sivyer. Brighton: Sussex Academic Press; kommande.

”Feminisms”. 2019. The Year’s Work in Critical and Cultural Theory, 27.

”Women’s Writing, écriture féminine, and femellitude: A Conversation with Xavière Gauthier”. 2019. Contemporary Women’s Writing, 13:1. 1–15.

”Feminisms”. 2018. The Year’s Work in Critical and Cultural Theory, 26. 368–387.

The Stone Door and Poststructuralist Feminism”. 2017. Leonora Carrington and the International Avant-Garde, red. Jonathan P. Eburne och Catriona McAra. Manchester: Manchester University Press. 90–104.

”Njutningens problematik: postfeminism, normativitet och ’mommy porn’”. 2014. Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 101:4. 292–305.

”’Look! Hands Off!’: The Performance of Female Exhibitionism in Angela Carter’s The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman and Nights at the Circus”. 2013. Naked Exhibitionism: Gendered Performance and Public Exposure, red. Claire Nally och Angela Smith. London: I. B. Tauris. 41–61.

The Surrealist Uncanny in Shadow Dance”. 2012. Angela Carter: New Critical Readings, red. Sonya Andermahr och Lawrence Phillips. London: Bloomsbury. 117–129.

”Angela Carter and Xavière Gauthier’s Surréalisme et sexualité”. 2010. Contemporary Women’s Writing 4:2. 100–113.

”Convulsive Beauty and Compulsive Desire: The Surrealist Pattern of Shadow Dance”. 2006. Revisiting Angela Carter: Texts, Contexts, Intertexts, red. Rebecca Munford. Basingstoke: Palgrave. 21–41.”

Relaterat