Farmakogenetik inom behandling av barnleukemi och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Jag är sedan 2013 doktorand och arbetar med farmakogenetik inom behandling av barnleukemi och inflammatoriska tarmsjukdomar. Projektet syftar till att ta fram kunskap om våra gener för att man i framtiden ska kunna skräddarsy en optimal behandling för att få bästa medicinska effekt utan att riskera svåra biverkningar.

Tiopurinläkemedel är en sorts cytostatika som används vid behandling av akut lymfatisk leukemi och inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi studerar hur små variationer i våra gener påverkar kroppens omvandling av tiopurinläkemedel till aktiva metaboliter med medicinsk effekt. Vi studerar även läkemedelsinteraktioner - hur samtidig behandling av flera läkemedel påverkar behandlingseffekten.

Fokus är på det viktiga enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT) som man vet har stor betydelse för hur tiopurinerna omvandlas och där ca 10 % av befolkningen har ett basbyte i genen som kodar för TPMT enzymet vilket orsakar ett mindre funktionellt enzym. För att kunna studera varför enzymet inte fungerar som det ska så tillverkar vi även det humana TPMT enzymet med hjälp av E.Coli bakterier och studerar stabilitet och funktion av proteinet med olika biofysikaliska metoder. Vi studerar även andra möjliga markörer och mätmetoder för individanpassad behandling.

Metoder i mina projekt

 • Cellodling
 • HPLC och LC-MS/MS 
 • Protein, DNA och RNA extraktion
 • Real-time PCR
 • DNA sekvensering 
 • Pyrosekvensering
 • Lägesspecifik mutagenes
 • Uttryck av rekombinant TPMT med E.Coli
 • Fluorescens (tryptophan quenching, competitive binding)
 • Cirkulär dikroism, CD

Forskargrupp

Handledare

Senaste publikationer

2017

Yan Ping Heidi Iu, Sara Helander, Anna Zimdahl Kahlin, Chun Wah Cheng, Chi Chung Shek, Moon Ho Leung, Björn Wallner, Lars-Göran Mårtensson, Malin Lindqvist Appell

One amino acid makes a difference-Characterization of a new TPMT allele and the influence of SAM on TPMT stability

Ingår i Scientific Reports

Artikel i tidskrift

2015

Markus Niklasson, Cecilia Andrésen, Sara Helander, Marie Roth, Anna Zimdahl Kahlin, Malin Lindqvist Appell, Lars-Göran Mårtensson, Patrik Lundström

Robust and convenient analysis of protein thermal and chemical stability

Ingår i Protein Science

Artikel i tidskrift

2014

Sofie Haglund, Anna Zimdahl Kahlin, Svante Vikingsson, Stefan Almér, Jan Söderman

P658 Effects of allopurinol on thiopurine metabolism and gene expression levels in HepG2 cells

Konferensbidrag

2013

Patricia Wennerstrand, Lars-Göran Mårtensson, Stefan Söderhäll, Malin Lindqvist Appell, Anna Zimdahl

Methotrexate binds to recombinant thiopurine S-methyltransferase and inhibits enzyme activity after high-dose infusions in childhood leukaemia

Ingår i European Journal of Clinical Pharmacology

Artikel i tidskrift

CV

2012 Civilingenjör i Kemisk biologi, LiU

Undervisning

BMA-programmet (MedFak):

Laborationshandledare

 • Cellodling (termin 1)
 • DNA och RNA isolering (termin 2)
 • Geno/fenotypningslab av TPMT (termin 5)

Basgruppshandledare (termin 4)

 

IFM (TekFak):

Laborationshandledare

 • Genteknik
 • Projektkurs i Kemisk biologi
 • Bioteknisk biokemi
 • Forensisk biokemi
 • Molekylärgenetik
 • Ingenjörsprojekt

Nätverk

Medlem i forskarskolan Forum Scientium

Forskningsområde

Organisation