Modellering av blodflöde genom elastiskt blodkärl

Vi utvecklar en endimensionell asymptotisk modell av blodkärl som behåller information om den komplicerade geometrin och elastiska egenskaper hos blodkärl.

Målet för vårt projekt är att bygga upp en modell som beskriver blodkärl, och som är mer detaljerad än tidigare modeller vilka bara beskriver kärl som har enkel geometri. Blodkärlsväggen består av tre lager som har olika elastiska egenskaper. Med hjälp av begrepp från differentialgeometri och kontinuummekanik utverkar vi ett system av partiella differentialekvationer. Blodflöde genom kärl beskrivs av Navier-Stokes ekvation. Vi kopplar samman båda systemen genom att studera inflytandet av blodkärlsväggar på blodflödet. Reducering av dimension genom att använda asymptotiska metoder leder till en endimensionell modell. Nuförtiden fokuserar vi på att studera och analysera det här sammankopplade systemet.

CV

  • M.Sc, Eindhoven University of Technology, Johannes Kepler University, 2010
  • Bachelor of Mathematics (Hons.), Indian Statistical Institute, 2008

Undervisning

Civilingenjörsutbildningar

Forskning
Visa/dölj innehåll