Fokus på intersektionalitet och ojämlikhet

Min forskning och min undervisning berör liknande områden: jämställdhet, jämlikhet och hur olika strategier används inom dessa områden. 

Jag är intresserad av hur olika kategorier som t.ex. genus och etnicitet samverkar och vilka konsekvenser detta kan få för människor i olika kontexter. Mitt intresse för dessa områden bottnar i sin tur i ett engagemang för att förstå hur människor förhåller sig till etik och moral i ett organisatoriskt sammanhang. 

Jag föreläser och håller även i seminarier och workshops för intressenter utanför universitetet.

Lektor med förståelse för företagsetik och jämställdhet 

Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, diskriminering och etiska dilemman är begrepp och företeelser som vi möter och berörs av i arbetslivet såväl som i andra sammanhang. Hur vi kan förhålla oss till dessa är därför viktigt att belysa och diskutera i utbildningssammanhang. Min undervisning rör främst metod, organisering, företagsetik och jämställdhet. Ett mer specifikt intresse är genus, mångfald och intersektionalitet. 
 

Korta faktaVisa/dölj innehåll

CV

  • Docent arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2011
  • Fil. dr arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2003

Undervisning

  • Civilekonomprogrammet
  • Internationella civilekonomprogrammet
  • Business Ethics in a Globalized World
  • Introduction to Studies of Intersectional Gender
  • Intersectionality and Change
  • Analytical Tools

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

ForskningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll