Presentation

Målet med min forskning är att presentera designprinciper för automation i flygledarmiljöer. Dessa designprinciper ska kunna användas som riktlinjer för att designa nästa generations system inom flygtrafikledning, med högre nivåer av automation som stödjer samarbete mellan människa och automation.

Flygindustrin utvecklas ständigt för att kunna handskas med mer trafik. Detta har gjort att nästa generations flygtrafikledning redan är här; fjärrtorn som kontrollerar flygplatser flera hundra mil från där flygledaren sitter, men även utvecklade beslutsstödssystem och avancerade radarfunktioner. 
 
Utvecklingen förväntas leda till multipla fjärrtorn (en flygledare kontrollerar flera olika flygplatser på samma gång), vilket ökar pressen för att optimera och effektivisera. Högre nivåer av automation kommer att krävas för detta. Exempelvis att vissa uppgifter, som flygledaren utför i dagsläget, automatiseras vilket leder till att flygledaren får en mer övervakande roll. Däremot betyder inte automation att man tar kontrollen från användaren, utan att man låter användaren delegera auktoritet till automationen i den uträckning som använder känner sig komfortabel med. 
 
Tillit till automation blir därmed mer och mer relevant i flygtrafikledning. Tillit kan påverka hur mycket man litar på och accepterar automationens beslut. Kan vi inte bygga system som vi har tillit till, kan vi alltså inte bygga övervakningssystem över huvud taget. Tillit till automation är därmed nyckeln till dess användbarhet. 
 
Fram tills idag har man sett på automation som ett antingen-eller-system. Antingen är det automationen som har kontrollen eller så är det människan. Detta kan dock leda till att användaren inte har kunskap om vad som pågår. Om då automationen fallerar, fallerar användaren att upptäcka och/eller ta över kontrollen. Därför är det viktigt att användaren och automationen jobbar tillsammans, som ett team, och bygger sin information på gemensam kunskap och förväntningar. Målet med min forskning är därmed att ta fram designprinciper som stödjer denna typ av samarbete. Resultatet av detta borde bli en mer effektiv flygledningsindustri, med ökad trafik, minskad bränsleförbrukning, minskad arbetsbelastning där man också bibehåller en säker miljö. 
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2017

Relaterad information
Visa/dölj innehåll