Konstruktionsoptimering (Multidisciplinary Design Optimization) av komplexa tekniska produkter

Hur kan vi utvidga användningsområde och på vilket sätt kan vi förbättra effektiviteten i nuvarande praxis för att få bättre design?

Ända sedan Multidisciplinary Design Optimization (MDO) infördes, har den visat stor potential att förbättra den övergripande designen genom att öka den samlade informationen och införa bättre beslutsfattande tidigare i utvecklingsprocessen. Ändå kan man konstatera att MDO sällan ingår i den grundläggande ingenjörsutbildning och har bara ibland varit en praxis inom tillverkningsindustrin. Omvänt är forskningen på MDO ständigt växande och nya discipliner samt modelleringsmetoder nu alltmer övervägas för att uppnå snabbare och mer exakta beräkningar.

Min forskning kretsar främst kring följande frågor:

  • På vilket sätt kan man förbättra den traditionella MDO-ramen?
  • Hur kan man göra MDO-processen mer beräkningseffektiv?
  • Kan vi använda MDO i andra sammanhang förutom konceptuell design?
  • Finns det några riktlinjer när man överväger MDO i branschen eller högre utbildning?

CV

  • B.Sc. Mechanical Engineering, University of Patras, Greece, 2009
  • M.Sc. Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Patras, Greece, 2011
  • M.Sc. Aeronautical Engineering, Linköping University, Sweden, 2015

Undervisning

  • TMKT48: Design Optimization
  • TMKT57: Product Modeling
  • TMKT79: Collaborative Multidisciplinary Design Optimization

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2018

NyheterVisa/dölj innehåll

Mina publikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

Våren 2018 arbetade jag på Georgia Tech i AtlantaVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll