Presentation

Bibliotekarie med samordningsansvar för inköp, tillgängliggörande och utvärdering av elektroniska medier.
 
Bibliotekets representant i styrgruppen för Linköping University Electronic Press.
Kontaktbibliotekarie för Biologi.
 
Ämnesguide för biologi (IFM): http://guide.bibl.liu.se/ifm