Presentation

Jag har varit matematiklärare i Iran i sju år men efter att jag flyttade till Sverige, började jag att undervisa persiska som modersmål.

Utmaningar inom modersmålsundervisning väckte min intresse att forska om ämnet modersmål i svenska skolor. Mitt syfte är att studera vilka ömsesidiga bidrag finns mellan modersmåls inlärning och samhälle, dvs vad kan den individuella bidra med till samhället och vilka förmåner finns i detta samhälle till dem som har ett annat språk än svenska.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll