Presentation

I mitt uppdrag på lokalförsörjningsenheten förser jag studenter och anställda med tillträden i lås- och passersystemet. Företrädesvis arbetar jag mot Campus US och de företrädare för verksamheterna där. Jag har en arbetsplats på både Campus US och Campus Valla och finns vanligtvis på US tisdagar och torsdagar.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvarig för kontakterna med Region Östergötlands drift gällande lås- och passersystemet.
  • Uppdaterar väktarinstruktion campusväktaruppdraget.
  • Kontaktperson mot institutionernas administratörer gällande tillträden, inventeringar och statistik.