Logistiklärare, examinator och handledare

Ämnet logistik har präglat min vardag under cirka 40 år. Jag undervisar blivande ingenjörer och visar hur logistiken aktivt kan bidra till högre lönsamhet och hur logistiksystemet kan ge en övergripande förståelse för hur flödena i företagets olika delar samverkar.

Jag har läst civilingenjörs linje 1975- 1980 med inriktning Logistik och Marknadsföring. Doktorandstudier genomförde jag på Monteringssystem vid Linköpings universitet. Jag doktorerade 1992 med Christer Johansson som professor. Doktorsavhandlingen behandlade ekonomisk analys av robotisering. Sedan mitten av 90-talet har logistikkostnadsforskning varit i centrum bland ett antal branchstudier.

Sedan 1995 är jag anställd på Logistik med tyngdpunkt på undervisning. Fokus ligger på kopplingen mellan logistiksystemet och dess lönsamhet. Jag jobbar främst med utbildning, både som föreläsare, seminarieledare och handledare. Jag är examinator i kurser Logistiks grunder och logistik. 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Undervisning

  • 723G48 Logistik - Examinator
  • TETS28 Logistikanalys- Seminarieledare
  • TETS37 Logistik grundkurs - Examinator
  • TETS38 Logistikprojekt - Handledare
  • TQIE xx Examensarbete - Handledare

Medförfattare till läroboken

Oskarsson B, Aronsson Håkan, Ekdahl Bengt, 2013, Modern Logistik – för ökad lönsamhet, Uppl 4, Liber förlag, ISBN 91-47-06489-7

Akademisk examen

  • Civilingengörsexsamen 1981
  • Tekn. Doktor, Linköpings universitet, 1992
  • Universitetslektor, Linköpings universitet, 1995

Publikationer
Visa/dölj innehåll