Fotografi av Björn Gerdle

Björn Gerdle

Professor emeritus

Jag forskar huvudsakligen om effekter av multimodal smärtrehabilitering samt biokemiska förändringar vid kroniska smärtor.

Presentation

Patienter med långvariga smärtor rapporterar förutom smärta ofta ökad psykologisk belastning, dålig livskvalitet och hälsa. Kroniska smärtor är förknippat med ökad sjukskrivning och stora samhälleliga kostnader. Farmakologisk behandling vid kroniska smärtor är ofta problematisk och med begränsade effekter. 

Forskningen utgår från en biopsykosocial syn på smärta och är fokuserad på två större områden:

1) Effekterna av multimodal smärtrehabilitering

Vid komplexa kroniska smärtor behövs ett flertal åtgärder för att märkbart förändra situationen för den drabbade personen. Ett sådant välsynkroniserat program av åtgärder benämns multimodal rehabilitering och innefattar psykologiska interventioner, fysioterapeutiska åtgärder, undervisning om smärta samt olika insatser för att underlätta arbetsåtergång eller studier. Sedan 1998 finns ett kvalitetsregister för multimodal smärtrehabilitering (Nationella Registret. över Smärtrehabilitering) och som registrerar data från alla specialistenheter i landet. En nationell forskargrupp har formerats där olika aspekter av effekterna av multimodal rehabilitering undersöks. 

2) Biokemiska förändringar vid kroniska smärtor

Förståelsen av de biologiska mekanismerna vid kroniska smärtor är mycket begränsad. Denna begränsning försvårar bedömningen av patienterna och utveckling av nya och optimerade behandlingsmetoder. I olika vävnader tex muskulatur, blod och cerebrospinalvätska undersöks proteininnehållet med syftet att förstå om det finns förändringar hos patienter med kroniska smärtor jämfört med friska personer. Vi undersöker också om kliniska variabler tex smärtintensitet och psykologisk belastning uppvisar samband med proteinmönstret. Forskningen sker inom Painomics® Research group.  

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Björn Gerdle, Sophia Akerblom, Gunilla Brodda Jansen, Paul Enthoven, Malin Ernberg, Huan-Ji Dong, Britt-Marie Stalnacke, Bjorn O. Ang, Katja Boersma (2019)

Journal of Pain Research , Vol.12 , s.891-908 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Karin Wåhlén, Bijar Ghafouri, Nazdar Ghafouri, Björn Gerdle (2018)

Frontiers in Psychology , Vol.9 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2024

Huan-Ji Dong, Katherine Brain, Max Olsson, Elena Dragioti, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024) Eating habits and the desire to eat healthier among patients with chronic pain: a registry-based study Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 4705 Vidare till DOI
Peter Molander, Mehmed Novo, Asa Ringqvist, Andrea Hallstam, Hugo Hesser, Monika Lofgren, Britt-Marie Stalnacke, Björn Gerdle (2024) INTERDISCIPLINARY PAIN REHABILITATION FOR PATIENTS WITH EHLERS-DANLOS SYNDROME AND HYPERMOBILITY SPECTRUM DISORDERS Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 56, Artikel jrm12431 Vidare till DOI
Björn Gerdle, Olof Dahlqvist Leinhard, Eva Lund, Peter Lundberg, Mikael Forsgren, Bijar Ghafouri (2024) Pain and the biochemistry of fibromyalgia: patterns of peripheral cytokines and chemokines contribute to the differentiation between fibromyalgia and controls and are associated with pain, fat infiltration and content FRONTIERS IN PAIN RESEARCH, Vol. 5, Artikel 1288024 Vidare till DOI
Björn Gerdle, Elena Dragioti, Marcelo Rivano Fischer, Asa Ringqvist (2024) Acceptance and Fear-Avoidance Mediate Outcomes of Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programs at 12-Month Follow-Up: A Clinical Registry-Based Longitudinal Cohort Study from the Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation (SQRP) Journal of Pain Research, Vol. 17, s. 83-105 Vidare till DOI
Emmanuel Bäckryd, Andreas Themistocleous, Niclas Stensson, Andrew S. C. Rice, Solomon Tesfaye, David L. Bennett, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024) Serum levels of endocannabinoids and related lipids in painful vs painless diabetic neuropathy: results from the Pain in Neuropathy Study Pain, Vol. 165, s. 225-232 Vidare till DOI

Forskning

Organisation