Koordinator med många uppgifter

Min anställning är som programassistent för SMIO (Strategy and Management in International Organisations).

Mina uppgifter är bland annat:

  • Strategisk programplanering
  • Kommunikation mellan lärare och elever
  • Kvalitetssäkring
  • Administrativa och operativa uppgifter
  • Programmarknadsföring oh evenemangplanering.

Jag är inte utbildad lärare, men i mina uppgifter ingår ändå att hålla föreläsningar inom företagsekonomi och jag kan även vara med och skapa och rätta tentor.

Jag arbetar med följande kurser

722A38 – Classic Leadership and Organization Dilemmas

722A39 – Contemporary International Management Paradoxes

722A45 – Business Finance

722A46 – Management Control Systems

722A48 – Term Project

722A48 – HRM in Modern Organization

722A04 – Strategy – Classic and Contemporary Views

722A50 – Advanced Consumer Marketing

722A62 – Design Thinking and Multidisciplinary Development Projects I

722A63 – Design Thinking and Multidisciplinary Development Projects II

722A31 – Master Thesies

Utbildning

Organisation

Kollegor