Planerar VFU

Jag är sjuksköterska, lärarutbildad och har en fil. mag. i pedagogik.

Mitt ansvarsområde finns inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom Sjuksköterskeprogrammet, där jag arbetar som praktikplatsplanerare.

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll