Presentation

Camilla Forsell är lektor i utvärderingsmetodik och visualisering och arbetar på avdelningen Medie- och Informationsteknik, MIT. Hon är också studierektor och vice avdelningschef. Camilla har en magisterexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet 2003, och en doktorsexamen i människa-datorinteraktion från Uppsala universitet 2007. Hon har arbetat på Linköpings universitet sedan 2007 och som lektor sedan 2013.

Forskning

Huvudfokus i Camillas forskning är grundforskning inom visualisering och användarcentrerad utvärdering. Ett fokusområde i forskningen är utveckling och validering av ny utvärderingsmetodik och dess tillämpningar inom visualisering. Ett annat fokusområde är användarcentrerad utvärdering av visuella metoder för högdimensionell data, främst inom informationsvisualisering och utvärdering av multimodal interaktion. Hon arbetar också med utvärdering inom områden som medicinsk visualisering och haptik.

Undervisning

Camilla undervisar främst på civilingenjörsprogrammet i medieteknik (MT) men även på kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation (GDK). Hon är kursansvarig för kurserna Kommunikation och användargränssnitt och Strukturerade metoder för användarupplevelse (UX). Camilla har också inslag i kurser som Informationsvisualisering och Elektronisk publicering och handleder och examinerar examensarbeten. På forskarutbildningen ger hon kursen Användarcentrerad utvärdering i visualisering.

 

Publikationer

2017

Kahin Akram Hassan, Jimmy Johansson, Camilla Forsell, Matthew Cooper, Niklas Rönnberg

On the Use of Parallel Coordinates for Temporal Multivariate Data

Konferensbidrag

2016

Jimmy Johansson, Camilla Forsell

Evaluation of Parallel Coordinates: Overview, Categorization and Guidelines for Future Research

Ingår i IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Artikel i tidskrift

Prithiviraj Muthumanickam, Camilla Forsell, Katerina Vrotsou, Jimmy Johansson, Matthew Cooper

Supporting Exploration of Eye Tracking Data: Identifying Changing Behaviour Over Long Durations

Ingår i BEYOND TIME AND ERRORS: NOVEL EVALUATION METHODS FOR VISUALIZATION, BELIV 2016

Konferensbidrag

Kahin Akram Hassan, Niklas Rönnberg, Camilla Forsell, Jimmy Johansson

On the Performance of Stereoscopic Versus Monoscopic 3D Parallel Coordinates

Konferensbidrag

2015

Anders Ynnerman, Thomas Rydell, Anders Persson, Aron Ernvik, Camilla Forsell, Patric Ljung, Claes Lundström

Multi-Touch Table System for Medical Visualization

Ingår i Eurographics 2015

Konferensbidrag

Relaterad information