Enhetschef för Studieadministrativa enheten

Den Studieadministrativa enheten (SAK) ansvarar för förvaltningen av studentnära system, utbildningsadministrativa processer, utfärdande av examina samt ladokfrågor. 

Ett uppdrag som också ingår i enhetens verksamhet är hantering av inkomna ärenden till universitetets disciplinnämnd. Enheten finns representerad på både Campus Norrköping och Campus Valla.

I min roll som enhetschef ingår arbetsledning och coachning, verksamhetsplanering, budget, uppföljning, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal samt andra personalrelaterade frågor.

Utöver uppdraget som enhetschef har jag verksamhetsansvar för examensområdet. Jag arbetar även med handläggning av forskarexamen samt handläggning av examen på grund- och avancerad nivå inom tekniska högskolan och filosofiska fakulteten. Jag arbetar tillsammans med medarbetarna för att kontinuerligt förbättra och effektivisera våra rutiner och processer.

En annan del av mitt arbete är vara föredragande i disciplinnämnden vilket innebär att utreda och föredra ärenden som anmäls till LiU:s disciplinnämnd för studenter. En del av uppdraget är att vara en kontakt internt för frågorna samt informera främst internt inom organisationen om arbetet i disciplinnämnden. En del av arbetet är att sammanställa årligen statistik från det gångna året samt ansvarar för en årsberättelse som närmare beskriver arbetet.

Examensenheten och Studieadministrativa enheten slogs ihop till en gemensam enhet från 1 juli 2017, med namnet Studieadministrativa enheten (SAK).

Medarbetare vid Studieadministrativa enhetenVisa/dölj innehåll

StudentavdelningenVisa/dölj innehåll

Utbildning vid LiUVisa/dölj innehåll