Passion och makt eller subjektivitetens historia

I min forskning undersöker jag relationen mellan litterära former för subjektivitet och kulturella hegemonier i både nyare och äldre perioders litteratur. Jag arbetar framför allt utifrån ett psykoanalytiskt och diskursteoretiskt perspektiv.

Hövisk kärlek som kvinnlig strategi

Under senare år har min forskning inriktats alltmer på att fördjupa förståelsen av förmoderna former för subjektivitet. I ett nyligen avslutat projekt om hövisk kärlek som kvinnlig strategi visar jag att den medeltida och tidigmoderna höviska kärlekslitteraturen har sin grund i en manlig subjektivitet men att idealiseringen av kvinnan – upphöjandet av henne till ett oåtkomligt men därför åtråvärt objekt – används strategiskt av den tidens skrivande kvinnor, som Christine de Pizan och Margareta av Navarra, i en förhandling om makten och kärleken för att möjliggöra en kvinnlig subjektsposition.

Kärlek och begär hos tidigmoderna moralister

För närvarande arbetar jag med en vidare utredning av subjektivitetens estetiska och språkliga former i den europeiska litteraturen och kulturen 1500-1700, där jag bland annat undersöker figurationen av kärlek och begär hos tidigmoderna moralister som La Rochefoucauld och La Fontaine. Ett syfte är att tydliggöra den tidigmoderna subjektivitetens mångfald samt ge nya perspektiv på samtida uppfattningar av begär och kärlek.

Publikationer

2017

Carin Franzén

Love and desire in French moralist discourse

Ingår i Framing Premodern Desires

Kapitel i bok, del av antologi

Carin Franzén

Joi d'amor as Discursive Practice

Ingår i Tears, sighs and laughter

Kapitel i bok, del av antologi

Carin Franzén

Vägval i subjektivitetens historia: Det moderna subjekts genealogi som posthumanism avant la lettre

Ingår i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Artikel i tidskrift

CV

Högre akademiska examina

2006: Docent i litteraturvetenskap (Stockholms universitet)

1995: Fil dr i litteraturvetenskap (Stockholms universitet)

 

 

 

 

 

  

Nätverk

  • International Society for Cultural History (ISCH)
  • The Nordic Network for Renaissance Studies, RSA
  • The Nordic Network of Literature and Subjectivity

Anställningar

2012-         Professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturteori vid Institutionen för kultur och kommunikation (Linköpings universitet)

2006-2012: Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation (Linköpings universitet)

2002-2006: Forskarassistent i litteraturvetenskap vid Institutionen för Litteratur och Idéhistoria (Stockholms universitet)

 

Samverkan

Jag är en ofta anlitad föreläsare utanför den akademiska världen, som exempelvis av Svenska psykoanalytiska föreningen (Stockholm), Forum. Nutidsplats för kultur (Stockholm), Senioruniversitetet (Stockholm), Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (Göteborg) och ABF (Göteborg), Konsthallen (Göteborg), Bokmässan (Göteborg), Filosofiska föreningen (Linköping).

Förtroendeuppdrag

2013-: Ledamot i universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet

2013-: Föreståndare för Forskarskolan Språk och kultur i Europa, Institutionen för kultur och kommunikation (Linköpings universitet)

2009-: Ledamot (suppleant) i filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd vid Linköpings universitet
Sociala medier

Twitter: @CarinFranzn


Handledning av forskarstuderande

Relaterat innehåll