Ekonom vid ISV

Jag arbetar som ekonom vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Jag arbetar som avdelningsekonom vid Avdelning Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN) och vid Institutet för forskning och migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

I arbetsuppgifterna ingår budget, bokslut, uppföljning, prognos och rapportering till interna och externa intressenter.

Avdelningsekonom vid följande avdelningar
Visa/dölj innehåll

Ekonomigruppen vid ISV
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll