Digitalisering, Ai och demokrati

Jag undersöker vilket stöd medborgare vill ha för att kunna hantera de digitala funktioner de behöver för att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Biblioteken har en viktig uppgift i att stötta medborgarna i frågor om digitalisering. Jag studerar hur bibliotekarierna får det stöd de behöver för att klara uppgiften. Därför studerar jag hur biblioteken och kommunerna organiserar sitt arbete för digital inkludering. 

Jag studerar också hur fortbildning för beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunerna kan utformas. 
 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV

  • Medicine doktorsexamen, Linköpings universitet, 2005
  • Magisterexamen med sociologi som huvudämne, Linköpings universitet, 1998
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2014

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll