Aquaporiner reglerar vattenhomeostasen vid mikroskopisk kolit

Syftet med detta projekt är att koppla samman dysreglering av aquaporiner till vattenförlusten och diarrén som förekommer vid mikroskopisk kolit.  

Mikroskopisk kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som orsakar vattniga diarréer, magont, trötthet, viktnedgång och bestående vävnadsskador.

Patofysiologin är fortfarande till stor del okänd och därför är behandlingsalternativen ofta begränsade till icke-specifika antiinflammatoriska kortikosteroider.

Aquaporiner är membranproteiner som selektivt och snabbt transporterar vatten. Epitelcellerna i tarmen ansvarar för reabsorption av vatten från tarmen och på så sätt bildningen av avföring. Därför kan en icke fungerande vattentransport ge upphov till diarréer vid mikroskopisk kolit; dock har det sjukdomsspecifika aquaporinet hittills inte karaktäriserats.


Forskning
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll