Akademisk examen

  • 2015 - PhD  i Ekonomi, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Schweiz

Forskningsanslag

Doktor Chanchal Balachandran (IAS) har erhållit ett två-årigt forskningprojekt från Handelsbankens Forskningsstiftelser, i samarbete med docent Timurs Umans, Högskolan i Kristianstad. Projektet ämnar att studera segregationsmekanismer i nya företags styrelser.

Samverkan med andra forskare

Senaste publikationer

2016

Lars Frederiksen, Karl Wennberg, Chanchal Balachandran

Mobility and Entrepreneurship: Evaluating the Scope of Knowledge-Based Theories of Entrepreneurship

Ingår i Entrepreneurship

Artikel i tidskrift

Aleksandra (Olenka) Kacperczyk, Chanchal Balachandran

Vertical and horizontal wage inequality and mobility outcomes: evidence from the swedish microdata

Rapport