Akademisk examen

  • 2015 - PhD  i Ekonomi, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Schweiz

Forskningsanslag

Doktor Chanchal Balachandran (IAS) har erhållit ett två-årigt forskningprojekt från Handelsbankens Forskningsstiftelser, i samarbete med docent Timurs Umans, Högskolan i Kristianstad. Projektet ämnar att studera segregationsmekanismer i nya företags styrelser.

Senaste publikationer

2018

2016

Samverkan med andra forskare