Kontaktbibliotekarie för konst

Som kontaktbibliotekarie för konst undervisar jag studenter om sökmöjligheter i ämnesdatabaser, på nätet och i tryckta bibliografier. Jag ansvarar för inköp av litteratur till kurser, men också av konstböcker som är aktuella och som kan behövas både för studenternas uppsatser och utifrån forskarnas önskemål. Urval av pliktleveranser (böcker som trycks i Sverige, och som vi därför får från tryckerier eller förlag) och nya prenumerationer ingår också.

Ämnesguide: Konst, musik, arkitektur, foto, film och teater