EU, arbetsrätt och åtstramningspolitik

Sedan 2010, är jag professor i Arbetslivsforskning på LiU. Min tvärvetenskapliga forskning befinner sig i skärningspunkten mellan sociologi och juridik. Jag är nu engagerad i projekt med fokus på global arbetsrätt, EU-policy, post-kommunistiska samhällen, åtstramningens politiska ekonomi, arbetskraftsmigration och arbetsmiljö, samt säkerhet inom djuphavsoljeprospektering.

Presentation
Visa/dölj innehåll

Min forskning är komparativ och tvärvetenskaplig inom det vida fältet arbetsmarknads-relationer. Min forskarbana inleddes vid den tvärvetenskapliga institutionen Department of Social and Economic Research vid University of Glasgow, med fokus på "industrial relations".Från 2005-2010, var jag Chair (prefekt) of Labour Studies på Department of Law, Glasgow.  Under tre år fick jag esedan n position som sk EU - Marie Curie ‘Excellence Chair’ för forskning om arbetsmarknadsrelationer i EUs nya medlemsstater. En position som ges till "världsledande forskare med utmärkande prestationer i internationella forskningssamarbeten".  2010 blev jag rekryterad till Linköpings universitet och REMESO som ‘excellence professor’. 

Forskningsinriktning

Vid sidan om externt finansierade arbetskraftsmigrationsprojekt med starkt fokus på forskning om öst- västlig arbetskraftsmigration, leder jag två EU-projekt inom European Agency for Safety and Health at Work,som undersöker arbetsmiljön i små och mycket små företag, och allmänt om arbetskraftsdeltagande i stora, medelstora och små företag. På sistone har jag också utvecklat forskningssamarbete med kolleger i Sydkorea kring jämförande studier av arbetmarknadsreformer. Detta samarbete drivs tillsammans med Arunas Juska, vid East Carolina University, USA.

Undervisning (aktuellt)

‘Labour and Migration in a Global Economy’, REMESO Graduate School; ‘The Organization and its Stakeholder’, Organizational Ethics in a Globalized World, IEI; ‘Exploring the Dynamics and Consequences of Managerial Failure: The BP Deepwater Horizon Disaster’, IEI.

Nätverk, samverkan, redaktörsskap

Lead institution Cardiff Centre for Working Environment Research;
Estonia National Survey in collaboration with Tallinn University of Technology;
Occupational safety and health (OSH) in  small enterprises: (SESAME);
European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao.

International Journal of Sociology and Social Policy, guest editor
Work, Employment and Society, international advisory board  
Economic and Labour Relations Review, international advisory board  
International Union Rights, member 
International Journal of Occupational and Environmental Health, member.

Relaterat
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2017

2016

2015