Kommunikation och kvinnors hälsa

Efter många års anställning inom Landstinget (numera Region Östergötland) som sjuksköterska och barnmorska med erfarenhet från förlossning, mödrahälsovård och gynekologisk hälsovård, samt med arbete som omvårdnadshandledare för professionsgrupper i omvårdnadshandledning, anställdes jag som adjunkt på Linköpings universitet år 2001.

Undervisning inom omvårdnad

Min undervisning sker inom omvårdnadsämnet och över hela Sjuksköterskeprogrammet på grundnivå, och detta kombineras med uppdrag som klinisk adjunkt i klinisk verksamhet. Det innebär att utbilda och stödja vårdpersonal i handledningsfrågor under studenternas verksamhetsförlagda utbildning.

I undervisningssammanhang finns intresse för ämnesområden som kommunikation, kvinnors hälsa och problembaserat lärande. I samband med magisterexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad fanns ett särskilt intresse för amning med fokus på mastit.

Undervisningsuppdragen har varierat över tid. Jag har arbetat som undervisande lärare, handledare av examensarbeten, kontaktperson för PBL-frågor, kursansvarig och haft ansvar för internationalisering.

Aktuellt forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt: Tolkningens gränser och villkor i en flerspråkig och mångkulturell hälso- och sjukvård. 

Forskningen sker i samverkan med professor Katarina Hjelm och universitetslektor Emina Hadziabdic.

Utbildningsprogram

Forskning

Utbildning och nätverk

Utbildning

  • Leg. Sjuksköterska 1982, Kandidatexamen 2005
  • Leg. Barnmorska 1988, Magisterexamen 2006
  • Godkänd Omvårdnadshandledare 2000
  • Adjunkt från 2001
  • Forskarstudent från 2015


Nätverk

Medlem i ENNE network – European network of nursing in higher education

Deltagare i ERSMUS nätverket Migration and Health mellan City University, London, Kapodistrian University of Athens, Greece och Linköpings universitet.


Publikationer

2018

Christina Lundin

Organizing Language Interpreting Services in Elderly and Emergency Healthcare

Licentiatavhandling, sammanläggning

2015

Emina Hadziabdic, Christina Lundin, Katarina Hjelm

Boundaries and conditions of interpretation in multilingual and multicultural elderly healthcare

Ingår i BMC Health Services Research

Artikel i tidskrift

Emina Hadziabdic, Christina Lundin, Katarina Hjelm

Boundaries and conditions of interpretation in multilingual and multicultural elderly healthcare

Ingår i BMC Health Services Research

Artikel i tidskrift

Samverkan med forskare

Relaterat innehåll