Christina Lundin

Universitetsadjunkt

När personer möts som inte delar ett gemensamt språk finns behov av att förstå varandra. Mitt yrkesliv kretsar kring kommunikation och hur språkstöd och tolkanvändning kan organiseras så att alla invånare erbjuds patientsäker, god och jämlik vård.

Kommunikation och tolkservice för jämlik vård och omsorg

I mina yrkesfunktioner som barnmorska, omvårdnadshandledare, lärare och forskare har samtalet mellan människor alltid varit centralt. 

Mitt forskningsområde belyser vilka förutsättningar och gränser som finns för att tolkning ska ske inom hälso-och sjukvård.

Min undervisning och utveckling inom omvårdnadsämnet sker inom grund och avancerad nivå på sjuksköterskeprogrammet på LIU, samt som klinisk adjunkt inom region Östergötland. I rollen som lärare har arbete med kursansvar, internationalisering, uppdragsutbildning och pedagogisk kontaktperson ingått. Kommunikation, migration, pedagogik, kvinnohälsa samt ledarskap och organisering är mina intresseområden. 

 

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverk
Visa/dölj innehåll

Utbildning

 • 1982 Sjuksköterskeexamen
 • 1988 Barnmorskeexamen
 • 2000 Examen i omvårdnadshandledning
 • 2004 Kandidatexamen i omvårdnad
  Kvinnors kroppsuppfattning i relation till reproduktiv och sexuell hälsa
 • 2005 Nationellt godkänd handledare yrkesmässig handledare i omvårdnad
 • 2006 Magisterexamen i reproduktiv och perinatal omvårdnad
  Symtomatologi hos kvinnor med mjölkstockning samt behandling av bröstkomplikationer
 •  2018 Licentiatexamen i medicinsk vetenskap
  Organizing language interpreting services in elderly and emergency healthcare


Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

2015

Samverkan med forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll