Presentation

Jag arbetar som sekreterare i Anställningsnämnden för nyrekrytering med handläggning av samtliga läraranställningar för nyrekrytering vid fakulteten. 

I mitt arbete ingår även att handlägga anställningar för adjungerad lärare och gästlärare.