Jag forskar på effekterna av icke-linjär hårdvara på massiv MIMO och på låg-PAR-förkodning, vilket är ett sätt att minska linjäritetskraven på hårdvaran i basstationen.

Massiv MIMO är en trådlös transmissionsteknik, där basstationen utrustas med hundratals av individuellt styrbara antenner, och där flera användare betjänas samtidigt över samma frekvens. Denna transmissionsteknik har potentialen att öka datatakten i framtida kommunikationssystem, att koppla upp fler apparater mot nätverket, samt att minska strömförbrukningen hos basstationen – och göra trådlös kommunikation miljövänligare.

För att bygga en basstation med hundratals individuellt styrbara antenner behövs mycket hårdvara. Min forskning undersöker möjligheten att använda billiga, mindre linjära hårdvarukomponenter, vilket är ett sätt att få ned kostnaden och komplexiteten hos basstationen och på så sätt göra massiv MIMO en praktisk teknologi för framtidens trådlösa kommunikationssystem.

Jag undervisar eller har undervisat följande kurser: CDIO kursen, Signalteori och Signaler, information och kommunikation. Jag handleder även examensarbeten.

Aktuellt

Den 26 januari kl 13:15 försvarar jag min avhandling ”High-End Performance with Low-End Hardware: Analysis of Massive MIMO Base Station Transceivers” i hörsal Ada Lovelace i B-huset.  Vänligen kontakta mig för ett exemplar av avhandlingen.  Den finns även tillgänglig på universitetsbiblioteket och på Diva.

Om Du vill skriva ett examensarbete inom massiv MIMO, så har jag ett par idéer som jag skulle vilja testa. Kontakta mig!

Besök gärna vår blogg och läs mer om massiv MIMO.

Publikationer

2017

Christopher Mollén, Junil Choi, Erik G. Larsson, Robert W. Heath

Uplink Performance of Wideband Massive MIMO With One-Bit ADCs

Ingår i IEEE Transactions on Wireless Communications

Artikel i tidskrift

Salil Kashyap, Christopher Mollén, Björnson Emil, Erik G. Larsson

Performance Analysis of (TDD) Massive MIMO with Kalman Channel Prediction

Ingår i Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2017 IEEE International Conference on

Konferensbidrag

Christopher Mollén

High-End Performance with Low-End Hardware: Analysis of Massive MIMO Base Station Transceivers

Doktorsavhandling, sammanläggning

Forskningsverksamhet

Medarbetare Kommunikationssystem

Om avdelningen

Om institutionen