Doktorand i Socialt arbete

Min licentiatavhandling publicerades i mars 2016 och den har fokus på individriktad brottsprevention i form av arbetssättet SSPF.

Nu fortsätter jag forskarutbildningen mot en doktorsavhandling. Utöver detta har jag ca 25 års förebyggande och socialt arbete, främst bland unga, bakom mig.

Min forskarutbildning finansieras till största delen av Norrköpings kommun, där jag har min anställning vid socialkontoret och arbetar bland annat med uppföljning och utvärderingar.

Första licentiatavhandling, FIF-avhandling 

Min avhandling Individriktad brottsprevention – om SSPF och viljan att samverka är den första licentiatavhandling, FIF-avhandling som publicerats på Avdelningen för socialt arbete. Läs licentiatavhandlingen i DiVA.

Publikationer

2023

2018

2016

2010

Forskning

Relaterat innehåll