Forskarutbildningsadministratör vid Matematiska institutionen och koordinator inom de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen i Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Kambodja.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administration, planering och kommunikation inom de SIDA-finansierade bilaterala forskningsprogrammen
  • Mottagning av doktorander och postdoktorer inom SIDA- och ISP-samarbetet
  • Administration av disputationer och licentiatseminarier för SIDA- och ISP-doktorander
  • Ekonomiska uppgifter så som att göra årsrapporter, granska och sammanställa rapporter från programmens svenska partners, medverka i budgetarbete, ta fram underlag för revisioner, samla in och granska revisionsrapporter, förbereda överföringar till partneruniversitet och förbereda avtal
  • Forskarutbildningsadministratör på MAI
  • MAI: s representant i Network for International Staff Support (NISS)

Organisationer