Studier av teknik, vetenskap, ekonomi och organisering

Min forskning kan grovt sett delas in i tre huvudben. Det ena forskningsbenet rör forskning om medicinsk kunskap, hur den utvecklas, hur den värderas och dess relation till klinisk praktik.

Det andra forskningsbenet rör forskning om marknader. Här studerar jag hur marknader och annan ekonomisk organisering formas genom sådant som reglering och hur de avbildas.

Det tredje benet rör forskning om hur värderingar genomförs i olika sammanhang och vilka konsekvenser de får. Det kan här handla om såväl sådant som hälso-ekonomiska utvärderingar som mer vardagliga värderingar som de vi exempelvis gör när vi betygsätter filmer. Detta intresse har även givit avtryck i tillkomsten av tidskriften Valuation Studies där jag är en av de grundande redaktörerna.

För mer information om min forskning besök cfhelgesson.net

Forskning

Publikationer

Alla publikationer

2018

Liliana Doganova, Martin Giraudeau, Hans Kjellberg, Claes-Fredrik Helgesson, Francis Lee, Alexandre Mallard, Andrea Mennicken, Fabian Muniesa, Ebba Sjögren, Teun Zuiderent-Jerak

Five years! Have we not had enough of valuation studies by now?

Ingår i , Valuation Studies

Artikel i tidskrift

Utvalda publikationer

Valuations of experimental designs in proteomic biomarker experiments and traditional randomised controlled trials

Författare: Claes-Fredrik Helgesson, Francis Lee, Lisa Lindén

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Value practices in the life sciences and medicine

Författare:

Publ 2015
Typ Samlingsverk (redaktörskap)
Till publikationen

For what it's worth: An introduction to Valuation Studies

Författare: Claes-Fredrik Helgesson, Fabian Muniesa

Publ 2013
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Sociala medier

CV

CV

2009
Professor vid tema Teknik och social förändring. 

2005-2008
Forskningsledare, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

2005
Docent (företagsekonomi), Handelshögskolan i Stockholm.

1999
Ekonomie Doktor (företagsekonomi), Handelshögskolan i Stockholm.

1995
Gästdoktorand på Ecole des Mines de Paris, VT. 

1994
Ekonomie Licentiat (företagsekonomi), Handelshögskolan i Stockholm.

1994
Gästdoktorand på Scancor, Stanford, HT.

Publika sidor

Handledning av doktorander

Om avdelningen