Presentation

Claes Lundströms forskningsfokus är att utveckla metoder som leder till högre precision och effektivitet inom medicinsk bilddiagnostik. Insatserna rör sig i gränslandet mellan maskininlärning, visualisering och människa-dator-interaktion i krävande kliniska miljöer.

Claes Lundström bedriver sin forskning på Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) vid Linköpings Universitet. Han doktorerade 2007 och blev docent 2014. Hans bidrag till osäkerhetsvisualisering och design av Transfer Functions inom volymsrendering är internationellt uppmärksammade.

Sedan 2012 leder Claes Lundström den tekniska grenen av forskningen inom digital patologi på CMIV, bl a genom ledning av samarbetsprojekt på nationell nivå. Claes leder också större insatser inom bildbaserad precisionsortopedi. Från och med 2017 är han därtill Arenaledare för Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA), ett nationellt center för forskning och innovation inom Artificiell Intelligens för bilddiagnostik baserat vid CMIV. 

Parallellt är Claes sedan 2010 Research Director på Sectra AB, där han har arbetat kontinuerligt sedan 1997 i flera ledande positioner. Många av hans akademiska bidrag har blivit omsatta i kommersiella produkter och samhällsnytta.

Publikationer

2017

Andre Homeyer, Patrik Nasr, Christiane Engel, Stergios Kechagias, Peter Lundberg, Mattias Ekstedt, Henning Kost, Nick Weiss, Tim Palmer, Horst Karl Hahn, Darren Treanor, Claes Lundström

Automated quantification of steatosis: agreement with stereological point counting

Ingår i Diagnostic Pathology

Artikel i tidskrift

Claes F Lundström, Hannah L. Gilmore, Pablo R. Ros

Integrated Diagnostics: The Computational Revolution Catalyzing Cross-disciplinary Practices in Radiology, Pathology, and Genomics

Ingår i Radiology

Artikel i tidskrift

Martin Falk, Ingrid Hotz, Patric Ljung, Darren Treanor, Anders Ynnerman, Claes Lundström

Transfer Function Design Toolbox for Full-Color Volume Datasets

Konferensbidrag

Henning Kost, André Homeyer, Jesper Molin, Claes Lundström, Horst Hahn

Training Nuclei Detection Algorithms with Simple Annotations

Ingår i Journal of Pathology Informatics

Artikel i tidskrift

Claes Lundström, Marie Waltersson, Anders Persson, Darren Treanor

Summary of the 4th Nordic Symposium on Digital Pathology

Ingår i Journal of Pathology Informatics

Artikel i tidskrift

Relaterad information