Jag arbetar som doktorand vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och är kopplad till forskningsprojektet kring partiskolningens didaktik.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll