Jag arbetar som doktorand vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och är kopplad till forskningsprojektet kring partiskolningens didaktik.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Organisation