Presentation

Jag jobbar med allmän service på campusbiblioteken i Linköping och Norrköping, däribland posthantering, utskick och mottagning av fjärrlån, beställningar, lokalservice, samt catering inom biblioteksorganisationen.