Jag är doktorand vid Avdelningen för Handikappvetenskap och mitt huvudområde är psykologi, med fokus på minne och inlärning. Min forskning handlar i huvudsak om att hitta och utveckla nya hjälpmedel för att hjälpa personer med utvecklingsstörning att lära sig grundläggande matematik.

Öva grundläggande aritmetik och numeriska färdigheter (Projekt ÖGLAN)

Idag är det många personer, både barn och vuxna, med utvecklingsstörning som inte har tillräckliga kunskaper inom grundläggande matematik och därför inte klarar av många av de saker i vardagen som andra tar för givet. Att hjälpa dessa individer med att lära sig grunderna inom matematik skulle därför resultera i en högre livskvalité och ökad självständighet. Genom att utveckla nya och bättre metoder för att lära ut matematik hoppas vi även kunna påverka hur skolor arbetar med personer som har en utvecklingsstörning.

Vikten av grundläggande matematiska kunskaper

Det är nog få personer som förstår hur viktigt det är att besitta grundläggande kunskaper inom matematik. Vi tar det för givet att kunna räkna ut om man har råd att köpa något, att kunna avgöra hur mycket klockan är, eller att kunna läsa en tidtabell. Tidigare forskning har visat att det är viktigare att kunna räkna än att kunna läsa för att klara sig i dagens samhälle. Därför är det av yttersta vikt att forskning inom detta område fortsätter att hitta sätt att hjälpa personer från alla samhällsgrupper att få tillräckliga kunskaper inom matematik.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll