Jag deltar för närvarande i ett projekt med företaget Elekta med målet att undersöka fördelarna med att använda fMRI-data i preoperativ planering av hjärntumörresektion

Jag samarbetar också med forskare från Lunds Universitet i utvecklingen av diffusion-insatta fMRI metoder inom vit hjärnsubstans.

Utbildning:
2017 – MSc Elektroteknik

Publikationer

2021

2020

Forskning

Organisation