davot79

David Otterborg

Som affärsutvecklingsansvarig på Spetsa AB har jag nära kontakter med lärare och forskare å ena sidan samt näringsliv och det offentliga samhället å andra sidan. Mitt uppdrag är att leverera den kunskap som våra kunder efterfrågar.

Nyttigt för både forskningen och individen

Efter avslutade studier på Linköpings universitet (civilekonom) kom jag efter ett tag tillbaka till denna omgivning, då till Spetsa AB. Bolaget startades 2009 och vi arbetar fortfarande efter samma grundidé; att hjälpa lärare och forskare att förmedla sin kunskap på affärsmässiga grunder. De som utför uppdrag inom ramen för Spetsa gör detta som bisyssla, varför det är en självklarhet att få ersättning för det arbete som genomförs.

Genom många externa kontakter vitaliseras forskningen och nya infallsvinklar och frågeställningar uppstår. Detta tror jag är nyttigt både för resultatet på forskningen och för individen som utför uppdraget.

CV 

Ekonomi magister 2010

Uppdrag

Affärsutvecklingsansvarig Spetsa AB

Medarbetare LiU Holding AB