Barndom och social förändring i samtiden

Samma egenskaper som utmärker barndom utmärker också studierna om den från andra sociala grupper – dess sårbarhet, gemenskap och kortvarightet som livsfas. Ändå utgör barndom en permanent social kategori som gör den till ett nyckelbegrepp för att förstå samhället. Därför fokuserar mitt arbete på barndom inom ramen för social förändring.

Barndomen är en universell del av livet som människa – ändå är det inte ett universellt begrepp. Det här är ett skäl till att samhällsvetare intresserar sig för dess föränderliga begreppsbildning. I dag är det allmänt erkänt att föreställningar om barndom förändras över tid och beroende på kontext. Vad som finns kvar att göra är att etablera barndom som en fast analytisk kategori. Det här är nödvändigt inte bara för att förstå föreställningarna om barndom i särskilda kontexter, utan också för att förståelsen av barndom är grundläggande för social analys. Våra attityder gentemot barn speglar symboliskt våra attityder gentemot det mest sårbara i samhället. Därför kan beaktandet av barndom hjälpa oss att hitta nya sätt att leva tillsammans.

Barndom och barns rättigheter

Det är av hög vikt att barn bekräftas som subjekt, inte bara för att de ska överleva, frodas och växa – utan också för deras nuvarande välmående. Barns rättigheter kan inte säkras genom personliga strategier, de kräver komplexa sociala lösningar. Det här är en stor utmaning i dagens samhälle där barn är den mest sårbara gruppen i termer av ojämlikhet och social exkludering. Undersökandet av de föränderliga sociala föreställningarna om barndom och de underliggande diskurserna som underlättar dessa förändringar kan avslöja betydelsen av barnfrågan, utmana idéerna i samhället i stort och påverka politiska aktioner som handlar om barns problem.

Forskningssammanfattning

Min forskning behandlar primärt begrepp som social rättvisa, diskriminering och distinktion. Jag arbetar i ett brett utbud av källor – från barntidskrifter till nationella nyhetstidningar, och från statistik om barn till stadsplanering. Jag använder olika metoder inklusive diskursanalys. För närvarande forskar jag om de offentliga diskussionerna om barndom i Turkiet på 00-talet, under Rättvise- och utvecklingspartiets regering. Forskningsprojektet finansieras av Svenska Institutet och diskuterar det diskursiva ramverket av begreppsförnyelse gällande barndom i ett land där invånarna blir mer och mer politiserade och polariserade.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

  • Doctoral Thesis: Cut the Kids in Half: New Urban Childhoods in Turkey Through the Lens of the Mainstream Media, 1977-1997. Supervisor: Prof. Ayşe Buğra. Istanbul: Bogazici University, 2015.
  • Master’s Thesis: Vanishing Memoirs: Doğan Kardeş Children’s Periodical between 1945 and 1993. Supervisor: Assoc. Prof. Duygu Köksal. Istanbul: Bogazici University, 2007.
  • Book Chapter: “Türkiye’de Yeni Çocukluk: Çocukluk Çalışmaları İçin Bir Yöntem Arayışı” (New Childhood in Turkey: A Proposal for a New Perspective on Childhood Studies). In Ayşe Buğra’ya Armağan (A Gift to Prof. Ayşe Buğra), edited by Osman Savaşkan and Mehmet Ertan (İstanbul: İletişim, forthcoming).
  • Book Chapter: “‘Universal Republic of Children?’ ‘Other’ Children in Doğan Kardeş Children’s Periodical.” In Internationalism in Children’s Series (Critical Approaches to Children’s Literature, edited by Karen Sands-O’Connor and Marietta Frank. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
  • Book Chapter: “Creating A Nation from Scratch: Nationalism and Nationhood in Çocuk Children’s Periodical in Turkey, 1936-39.” In Children’s Literature on the Move: Nations, Translations, Migrations, edited by Nora Maguire and Beth Rodgers. Dublin: Four Courts Press, 2013.

CV
Visa/dölj innehåll

Forskare jag samarbetar med 
Visa/dölj innehåll

Om Tema Barn
Visa/dölj innehåll