Presentation

Jag är medlem både i Neuroteknikgruppen (Karin Wårdell) vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT) och gruppen för metoder och system för neurostimulering (Simmone Hemm-Ode) vid Institutet för medicinsk teknik och medicinsk IT (IM2) vid Universitetet för tillämpade vetenskaper och konst Northwestern Schweiz.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Kollegor

Organisation