Presentation

Vilken inverkan har kost och tandhälsa på risken för hjärt-kärlsjukdom?

Jag doktorerar med professor Fredrik H Nyström som huvudhandledare och docent Magnus Wijkman som biträdande handledare. Mina första tre delarbeten är publicerade. Två av dem kretsar kring hur ökad frukt- och nötkonsumtion påverkar dels mängden fett i levern(1), men också tandhälsan(2). Under 2 månader lottades 30 personer till antingen extra frukt eller nötter. De undersöktes blindat med magnetkamera för att uppskatta mängden fett i levern före och efter samt genomgick en blindad tandundersökning. Resultatet i den första studien blev att det inte blev någon signifikant förändring av fett i levern i någon av grupperna (där vi förväntade oss ökad mängd fett i fruktgruppen). Fruktgruppen fick något förbättrad tandstatus vad gäller tandficksdjup. 

Mitt andra delarbete i ordningen undersökte påverkan på energiförbrukning efter måltid av att dels äta en enstaka måltid jämfört med flera på raken samt med olika fördelning av fett- och kolhydratinnehåll(3). Fjorton försöksdeltagare åt enligt fyra olika upplägg spritt i tid för att undvika överbryggande effekter. Resultatet blev att energiförbrukningen efter den enstaka måltiden var större än efter de mindre i serie (samma totala kaloriinnehåll). Makronutrientfördelningen hade ingen större skillnad i effekt, utöver att den enstaka måltiden med lågkolhydrat- och högfettsinnehåll gav en viss ökning av GLP-1 jämfört med motsatsen. GLP-1 är ett hormon som ökar insulininsöndring samt ökar mättnadskänsla och används som läkemedel vid diabetes typ 2. 

Mina kvarvarande delarbeten handlar dels om risk för hjärtkärlsjukdom kopplad till nöjdhet med tänder i en kohortstudie med patienter med diabetes typ 2 som följs i primärvården (CARDIPP). Tanken är att jag med hjälp av professor Johan Ärnlövs forskargrupp i Dalarna (knuten till KI) ska ta fram överlevnadsanalyser för att utvärdera risk på individnivå samt utreda orsakssambanden. Preliminär analys visar på en oberoende ökad risk för hjärtkärlhändelser hos de som är missnöjda med sina tänder.

Mitt sista delarbete innefattar en randomiserad interventionsstudie om medelhavskost jmf. med normalkost (NNR) hos svenska patienter med ischemisk hjärtsjukdom (CardioDiet). Jag analyserar innehållet av frukt och grönsaker som del av medelhavskost jämfört med Nordiska Närings Rekommendationer (NNR) 2012 och vilken inverkan det har på återinsjuknande i hjärtsjukdom, men även om det är en skyddsfaktor mot insjuknande i diabetes. Förlagan till denna studie är den spanska studien PREDIMED. 

Slutligen, denna avhandling syftar till att undersöka evidensen bakom rekommendationer som hittills varit vedertagna. Livsmedelsverket rekommenderar t.ex. 500 g frukt och grönt till vuxna per dag för att leva ett hälsosamt liv och minska risken för förtida död. För att komma förbi risken för systemiska fel i tolkningen av den slags epidemiologiska data som dessa råd bygger på behövs fler randomiserade kliniska prövningar för att komma närmare hög evidens. Tänder och munnen i sig är som ett svart hål för läkare och överlämnas ofta till tandläkare. Mycket tyder på att munnen, innefattande tänder och tandkött, speglar kroppens allmänna hälsotillstånd och utan tvekan påverkar livskvalitén.