Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Registrator och arkivsamordnare
  • Administratör för avdelningen Matematisk statistik
  • Mottagare av leverantörsfakturor
  • LISAM-administratör
  • Inrapportering i forskarladok och beställningar till doktorandmöten

Institution och avdelning