Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Registrator och arkivsamordnare
  • Administratör för avdelningen Matematisk statistik
  • Mottagare av leverantörsfakturor
  • LISAM-administratör
  • MAI:s studerandeexpedition

Institution och avdelning
Visa/dölj innehåll