Portfolio och reflektion

I en portfolio samlar man dokumentation samt reflekterar över sitt lärande.

Portfolio inom undervisningen främjar t.ex. studenters förmåga att kritiskt granska sitt eget lärande. Detta kan utgöra en bra grund för fortsatt professionsutveckling även efter utbildningens slut.

För lärare kan en pedagogisk meritportfölj användas som ett verktyg för att stimulera pedagogisk utveckling och för att dokumentera pedagogisk skicklighet. Portfolion kan användas vid anställningsärenden, befordran eller i samband med prövning vid tex pedagogisk karriärstege. Portfolion kan då tjäna som ett underlag för bedömning. 

Min forskning fokuserar på pedagogisk utveckling och lärstödjande moment med särskilt fokus på portfolio och reflektion för både studenter och lärare.  

Jag är även engagerad i utbildning som rör portfolio inom fakultetens interprofessionella moment och program, samt i högskolepedagogiska kurser.

Sakkunnig i bedömning av pedagogisk skicklighet

På Didacticum deltar jag i projektet "Ta hjälp av en pedagog", där jag bl.a. arbetar med att stötta de som önskar komma igång med sin pedagogiska portfölj. 

Jag anlitas ofta som nationell pedagogisk sakkunnig för bedömning av pedagogisk skicklighet utifrån pedagogiska meritportföljer, vid befordringsärenden, tjänstetillsättningar samt inplacering i pedagogisk karriärstege vid ett flertal av landets lärosäten.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2015

2013

2012

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

 • 2003-2006 Forskningskoordinator för forskningsområdet ”Samhällsförändringar, vardagsliv och hälsa”, IHS, Linköpings Universitet, Linköping
 • 2006- 2014 Programansvarig för det interprofessionella masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/ logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap 
 • 2010- Nationell sakkunnig vid bedömning av pedagogisk skicklighet vid befordringsärenden samt tjänstetillsättningar vid ett flertal av landets lärosäten; Chalmers, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Högskolan Väst
 • 2012- Ordförande i Utbildnings-och kursplanekommittén, medicinsk fakultet, Linköpings universitet
   

Undervisning

 • I det interprofessionella Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, omvårdnadsvetenskap, medicinsk pedagogik deltar jag i undervisningen samt i handledning och examination av examensarbeten inom folkhälsovetenskap och medicinsk pedagogik.

 • På Didacticum deltar jag i undervisningen för lärare i de högskolepedagogiska kurserna; 
  - Lärande och Kunskap,
  - Kursdesign, examination och utvärdering 
  - Problembaserat lärande och basgruppshandledning respektive Fördjupning i problembaserat lärande - handledning av heterogena grupper

Övriga uppdrag

 • Ledamot i medicinsk fakultets kursplanekommitté sedan 2006 och dess ordförande sedan 2012.  
 • Nationell pedagogisk sakkunniggranskare vid befordringsärenden samt tillsättning av tjänster
 • Ledamot i programutskottet vid Fysioterapiprogrammet
 • Medlem i SWEDNET och det nationella PBL-nätverket

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll