Portfolio och reflektion

I en portfolio samlar man dokumentation samt reflekterar över sitt lärande.

Portfolio inom undervisningen främjar studenters förmåga att kritiskt granska sitt eget lärande. Detta kan utgöra en bra grund för fortsatt professionsutveckling även efter utbildningens slut. För lärare kan en pedagogisk portfölj användas som ett verktyg för att stimulera pedagogisk utveckling och för att dokumentera pedagogisk skicklighet. Underlag från portfolion kan användas vid anställningsärenden/ befordran för bedömning av pedagogisk skicklighet eller som underlag vid karriärplanering i samband med utvecklingssamtal med sin chef.

Min forskning fokuserar på pedagogisk utveckling med särskilt fokus på portfolio och reflektion för både studenter och lärare. Jag är även engagerad i utbildning som rör portfolio inom fakultetens interprofessionella masterprogram, i högskolepedagogiska kurser samt i en nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga.

På Didacticum deltar jag i projektet "Ta hjälp av en pedagog", där jag bl.a. arbetar med workshops för att stötta de som önskar komma igång med sin pedagogiska portfölj. Jag anlitas ofta som nationell pedagogisk sakkunnig för bedömning av pedagogisk skicklighet utifrån pedagogiska meritportföljer, vid befordringsärenden, tjänstetillsättningar samt inplacering i pedagogisk karriärstege vid ett flertal av landets lärosäten.

Jag leder och är ansvarig tjänsteman för det pågående LiU gemensamma VP-uppdraget som rör pedagogisk meritering och dokumentation av pedagogisk skicklighet.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

 • 2003-2006 Forskningskoordinator för forskningsområdet ”Samhällsförändringar, vardagsliv och hälsa”, IHS, Linköpings Universitet, Linköping
 • 2005 Medicine doktorsexamen i Socialmedicin och folkhälsovetenskap, Hälsouniversitetet i Linköping. Avhandlingens titel: Psychosocial factors in adult life –in relation to gender, biological markers of stress and self rated health
 • 2006 -Universitetslektor i folkhälsovetenskap
 • 2006- 2014 Programansvarig för det interprofessionella mastersprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/ logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap
 • 2007 -2014 Pedagogisk utvecklare vid Pedagogiskt Centrum (uthyrd till viss del av tjänst)
 • 2010- Nationell sakkunnig vid bedömning av pedagogisk skicklighet vid befordringsärenden samt tjänstetillsättningar vid ett flertal av landets lärosäten; Chalmers, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Högskolan Väst, Örebro universitet
 • 2012- 2018 Ordförande i Utbildnings-och kursplanekommittén, medicinsk fakultet, Linköpings universitet
 • 2015- Pedagogisk utvecklare vid Didacticum (uthyrd till viss del av tjänst)
 • 2017- Handledare i den internationella kursen ONL (On line learning)
 • 2018- Pedagogisk ansvarig för kursverksamheten vid Didacticum
 • 2020- Medlem i styrelsen till SWEDNET (ett svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning)
 • 2020- Ansvarig tjänsteman för uppdrag i Linköpings universitets verksamhetsplan
 • 2020-2022 Gemensam LiU modell för pedagogisk meritering

Undervisning

 • I det interprofessionella Masterprogrammet vid Medicinska fakulteten är jag mentor till studenter i medicinsk pedagogik samt kursansvarig för masterkurser i medicinsk pedagogik
 • Jag handleder examensarbeten inom medicinsk pedagogisk samt inom folkhälsovetenskap

Nätverk

 • PBL-nätverket (Nationellt nätverk för problembaserat lärande)
 • SWEDNET (Nationellt nätverk för pedagogisk utveckling)
 • ONL (Internationellt nätverk för On line learning)

PublikationerVisa/dölj innehåll

Elaine Sjögren, Agneta Kullberg, Margareta Kristenson (2017)

Socialmedicinsk Tidskrift , Vol.94 , s.344-352 Vidare till DOI

Patrick Pössel, Amanda M Mitchell, Elaine Sjögren, Margareta Kristenson (2015)

International Journal of Behavioral Medicine , Vol.22 , s.251-257 Vidare till DOI

Amanda M Mitchell, Patrick Poessel, Elaine Sjögren, Margareta Kristenson (2013)

International Journal of Psychiatry in Medicine , Vol.46 , s.109-117 Vidare till DOI

Elaine Sjögren, Lars Uhlin, Eva L Ragnemalm, Pia Tingström, Madeleine Abrandt Dahlgren (2012)

The quality of higher education , Vol.9 , s.98-119 Vidare till DOI

Eva Ragnemalm, Elaine Sjögren, L Uhlin (2008)

Proceedings NU2008 Vidare till DOI

2018

2017

2015

2013

2012

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll