Presentation

Elena Dragioti är psykolog, disputerad i medicin med erfarenhet i klinisk forskning inom hälsopsykologi, evidens baserad psykologiska interventioner och kronisk smärta.

Hennes forskningsarbete och intresse rör populationsstudier, kliniska studier och systematiska överskrifter såväl i hälsopsykologi och klinisk psykologi/psykiatri som i kronisk smärta och livskvalitet, inklusive riskfaktorer och komorbiditet för både psykiska och somatiska sjukdomar.

Hon är utbildad i metodologi av forskning inom psykologi och hon är expert på avancerad statistisk analys såsom meta-analys.

Hon har publicerat mer än 40 artiklar i peer-review tidskrifter.

 

Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Jae Han Kim, Jong Yeob Kim, Seul Lee, San Lee, Brendon Stubbs, Ai Koyanagi, Elena Dragioti, Louis Jacob, Andre F. Carvalho, Joaquim Radua, Trevor Thompson, Lee Smith, Hans Oh, Lin Yang, Michele Fornaro, Andrew Stickley, Gonzalo Salazar de Pablo, Kalthoum Tizaoui, Dong Keon Yon, Seung Won Lee, Jimin Hwang, Jae Il Shin, Paolo Fusar-Poli (2022) Environmental risk factors, protective factors, and biomarkers for postpartum depressive symptoms: an umbrella review Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Vol. 140 Vidare till DOI

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll