Energiledning i svensk massa- och pappersindustri

Ett strukturerat och systematiskt arbete med energiledning behövs för att uppnå energieffektiviseringspotentialen inom svensk industri. Hur stor energibesparing kan fås genom produktionsplanering? Hur kan uppföljning av energianvändning i produktionsprocesser ske? För att svara på frågor som dessa behöver hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer identifieras och analyseras.

Svensk industri karakteriseras av att vara energiintensiv, och står för en hög andel av Sveriges totala slutenergianvändning. En stor industrisektor, tillika en av de mest energiintensiva, är massa- och pappersindustrin. I sektorn finns energibesparingspotentialer som inte ännu utnyttjats. Jag studerar massa- och pappersindustrins energibesparingspotential genom att granska deras arbete med energiledning.

Ett lyckat energiledningsarbete bygger på en strukturell förståelse kring den specifika industrins stöd- och produktionsprocesser. I min forskning kommer jag identifiera hinder och drivkrafter för en mer energieffektiv industri. För att göra detta implementerar jag ett bredare perspektiv där även operationella och beteendemässiga faktorer inkluderas. 

Andra frågor, som hur en kontinuerlig uppföljning av energieffektiviseringsarbetet kan ske, behöver också utredas. Jag tror att intern och extern benchmarking av energianvändande processer kan vara en viktig väg till ett framgångsrikt energiledningsarbete. För dessa processer, både stöd- och produktionsprocesser, behöver relevanta nyckeltal tas fram som kan följas upp över tid.

Aktuella forskningsprojekt

  • Energiledning i massa- och pappersindustrin
  • Kategorisering för benchmarking av industriella SMFs energianvändande processer och effektivitet


Utbildning

  • Civilingenjörsexamen energi – miljö – management, Linköpings universitet, 2016