Regional samverkan om yrkesutbildning och kompetensförsörjning

Idag präglas yrkesutbildningsområdet av en omfattande regional samverkan, där kommuner tillsammans med företag, branschorganisationer, privata utbildningsanordnare, regioner och statliga myndigheter samordnar sig i syfte att erbjuda yrkesutbildningar med hög arbetsmarknadsrelevans. I mitt arbete som forskningsassistent undersöker jag hur denna samverkan ser ut i Sverige idag och hur den har utvecklats över tid. 

Mitt arbete syftar till att öka förståelsen för de faktorer som avgör vilken samverkan som uppstår, hur väl samverkan fungerar samt vilken kapacitet till samordning och styrning som byggs upp genom den. Arbetet har bland annat resulterat i en studie av hur Sveriges kommuner samverkar om regionalt yrkesvux, vilket är en statlig satsning där statsbidrag utgår till kommuner som planerar och genomför yrkesinriktade vuxenutbildningar i samverkan om minst tre kommuner.