Energiomsättning och kroppssammansättning hos barn och hos kvinnor under reproduktionscykeln

När jag började min forskarutbildning i början av 70-talet ansågs världens viktigaste näringsproblem vara brist på högvärdigt protein. I min avhandling undersökte jag därför kvalitén hos olika proteinkällor, framför protein från vassle, en biprodukt från osttillverkning.

Vassle har låg proteinhalt men det protein som finns är mycket högvärdigt. Vassleprotein har likheter med protein i bröstmjölk vilket ledde in mig på att studera amning och senare även näringssituationen hos kvinnor och barn.

Jag kom speciellt att intressera mig för energiomsättning och kroppssammansättning hos gravida och ammande kvinnor samt barn. Anledningen var att ny metodik för sådana undersökningar blivit tillgänglig. Denna teknik gav nya möjligheter att bestämma behovet av energi via födan, att kvantitera människors fysiska aktivitet samt förbättrade möjligheter att bestämma näringstillstånd.

Tillsammans mina doktorander har jag med dessa metoder studerat gravida och ammande samt spädbarn och småbarn, inklusive för tidigt födda barn. Under senare år har vi fokuserat på att använda dessa metoder för att identifiera tidig fetmautveckling hos barn.

Publikationer

2022

2020

Organisation